Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Dane

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA

KRS: 0000499651

NIP: 9291858493

Regon: 081194426
Konto: 81 2030 0045 1110 0000 0385 0420
e-mail: tmzg-winnica@o2.pl