Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

KONTAKT

Siedziba (adres korespondencyjny):

65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 37

 

Zarząd:

Ryszard Błażyński (prezes) - tel. 601 565 267

Ryszard Zaradny (wiceprezes) - tel. 514 627 506

Alfred Siatecki (wiceprezes) -  tel. 605 693 389

Roman Czarnecki (sekretarz) - tel. 605 584 693

Halina Kamińska (skarbnik) - tel. 505 433 728

Alicja Błażyńska (członek) - 601 56 57 26

Alina Polak-Woźniak (członek) - tel. 786 812 914

Jan Zelek (członek) - tel. 691 231 053


Komisja rewizyjna:

Mieczysław Jerulank (przewodniczący)
Sławomir Kostrzewski
Mirosław Rataj
 

 

e-mail: tmzg-winnica@o2.pl

Strona internetowa: www.tmzg.org.pl

 

Redakcja "Na Winnicy":
Alfred Siatecki (redaktor naczelny)
Alicja Błażyńska

Alina Polak-Woźniak