Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Program

I.  Od roku 2015 przyznawanie wraz z władzami miasta tytułu oraz statuetki: „Przyjaciel Miasta Zielona Góra” – tak zakładom pracy i instytucjom oraz osobom prywatnym, które w sposób szczególny przyczyniły się w danym okresie do rozwoju, promocji czy rozsławienia naszej „małej ojczyzny”.

II.   Prowadzenie działalności wydawniczej. W roku 2015, chcielibyśmy wydać kilka pozycji książkowych m.in.: „70 × 70” (czyli biogramy siedemdziesięciu najwybitniejszych zielonogórzan w ostatnim siedemdziesięcioleciu), pod redakcją historyków z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz „Wędrówki z humorem po Zielonej Górze” (autorstwa Zbigniewa Jujki i Tomasza Czyżniewskiego).

III.   W ciągu najbliższych dwóch lat, proponujemy powołanie pisma społeczno-kulturalnego, przedstawiającego sprawy i problemy Zielonej Góry (wersja papierowa i elektroniczna).

IV.   Stworzenie zespołu w ramach Towarzystwa, pracującego na rzecz propagowania działań oraz rozwijania nowych kierunków i nowych inicjatyw przez Uniwersytet Zielonogórski.

V.   Wzorem Krakowa, Warszawy, nasze Towarzystwo chciałoby utworzyć i prowadzić w naszym mieście stałą galerię rysunku satyrycznego w ramach Galerii „Krzywe Zwierciadło”. Zawarliśmy wstępnie porozumienie z panią Grażyną Pastuszczak, w której to obiekcie (kawiarni „Deja Vu” - ul. Piotra Skargi) mieściłaby się ta galeria (40-60 rysunków). Sześć wystaw rocznie (sześciu wybitnych rysowników), sześć także wernisaży + wydawanie przy każdej wystawie książeczek (katalogów) z rysunkami danego rysownika-satyryka. Oprócz „Zagłębia Kabaretowego” oraz Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny, byłoby to fantastyczne miejsce w naszym mieście do stałego obcowania z „uśmiechem i humorem” - rysunkami najlepszych rysowników-satyryków z całego świata. Byłoby do dodatkowe atrakcyjne miejsce w programie zwiedzania miasta.

VI.   Towarzystwo chciałby organizować corocznie – kilkudniowy międzynarodowy plener dla artystów związanych z rysunkiem satyrycznym (np. na bazie Ośrodka w Drzonkowie.

VII.   Przyjmowanie propozycji oraz wyszukiwanie stowarzyszeń, instytucji oraz ludzi, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju naszego Miasta. Szeroka promocja takich inicjatyw i działalności.

VIII.   Wspieranie wszelkich inicjatyw, które pomogą i będą prowadzić do rozwoju Zielonej Góry.

IX.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi tak w mieście Zielona Góra, jak i na terenie naszego kraju i zaprzyjaźnionymi organizacjami tego typu na świecie.