Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Cele

Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej i naukowej, przyczyniającej się do rozwoju Zielonej Góry, do upamiętniania jej przeszłości i tradycji. Towarzystwo zamierza inicjować i wspomagać działania podejmowane w tym celu przez osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy i organizacje.