Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Zarząd

Ryszard Błażyński – prezes

Ryszard Zaradny – wiceprezes

Alfred Siatecki – wiceprezes

Halina Kamińska - skarbnik

Roman Czarnecki – sekretarz

Alicja Błażyńska - członek

Alina Polak-Woźniak – członek

Jan Zelek - członek