Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Członkowie

 1. Adam Bagiński
 2. Ignacy Bazan
 3. Barbara Blatkiewicz
 4. Alicja Błażyńska
 5. Ryszard Błażyński
 6. Henryk Boratyński
 7. Janina Brzózka
 8. Tomasz Brzózka
 9. dr Andrzej Buck
 10. prof. dr hab. Bogumiła Burda
 11. Roman Czarnecki
 12. Milena Drąg
 13. Ewa Duma
 14. Ewa Dziura
 15. Andrzej Flügel
 16. prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
 17. Ewa Hładkiewicz-Koźmińska
 18. dr Mieczysław Jerulank
 19. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 20. Marek Jurgoński
 21. Krzysztof Koziołek
 22. dr Monika Kaczmarczyk
 23. Halina Kamińska
 24. dr Izabela Korniluk
 25. Sławomir Kostrzewski
 26. Tomasz Kowalski
 27. Witold Koźmiński
 28. Władysław Kuczer
 29. Danuta Kuleszyńska
 30. Artur Kulik
 31. Aleksandra Kurzawa
 32. Lidia Kurzawa
 33. Mirosław Maciejewski
 34. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 35. Aleksandra Mrozek
 36. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof UZ
 37. prof. dr hab. Czesław Osękowski
 38. Przemysław Piotrowski
 39. dr Alina Polak-Woźniak
 40. Anna Posyniak-Jędrecka
 41. Aldona Reich
 42. Mirosław Rataj
 43. dr Robert Rudiak
 44. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
 45. Franciszek Runiec
 46. prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
 47. Izabela Sak
 48. Alfred Siatecki
 49. dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 50. prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski
 51. Krystyna Szłapka
 52. Henryk Szłapka
 53. Jacek Szpak
 54. Brygida Szymańska-Żyża
 55. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 56. Maria Wasik
 57. dr Sylwester Woźniak
 58. dr hab. Ryszard Zaradny
 59. Jan Zelek
 60. prof. dr hab. Jerzy Żaba